„Pracovní vztahy utváří život každé organizace.
Pomáháme vám, aby fungovaly, jak potřebujete.“

Mgr. Jana Žmolíková

Co vám nabízíme

k posílení měkkých
dovedností zaměstnanců

Komunikace a týmové vztahy
Kooperace a týmová spolupráce
Kultura a klima organizace
Rozvoj emoční inteligence zaměstnanců
Práce s emocemi, stresem a trémou

a další…

Spokojenost v pracovních vztazích
Řešení antipatie ke kolegům
Prevence syndromu vyhoření
Stress management
Zvládání emocí, stresu a trémy
Work-life balance

a další …

Manažerská supervize
Případová supervize
Týmová supervize

Pracovní spolupráce

Mgr. Jana Žmolíková

Zakladatelka a projekt manažerka platformy Živé vzdělávání.

Na Karlově Univerzitě vystudovaná psycholožka s mnoha absolvovanými specializačními zkouškami v oboru klinická psychologie, psychodiagnostika osobnosti a psychoterapie. Doktorandka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Věnuje se lékařsko-psychologickému výzkumu, vzdělávání měkkých dovedností v oblasti pracovních vztahů a emocí, psychoterapeutické léčbě duševních obtíží a rozvoji psychické a emoční odolnosti metodou koučování. Působí jako externí konzultant v řadě organizací. Koordinuje odborný tým lektorů platformy Živé vzdělávání.

Více na www.zmolikova.cz

KURZY

Proč má smysl věnovat čas
a energii rozvíjení vztahů na pracovišti?

 • Upevníte tím pozici a autoritu vedoucího.
 • Posílíte týmovou spolupráci.
 • Utvoříte pozitivní klima a kulturu organizace.
 • Vybudujete spokojené pracovní vztahy.
 • Zvýšíte produktivitu práce zaměstnanců.
 • Budete mít spokojené klienty.

Jaká témata umíme učit?

KOMUNIKACE A TÝMOVÉ VZTAHY

Řízení a Leadership
Řešení konfliktů v týmu
Kooperace a týmová spolupráce
Řešení manipulace v týmových vztazích
Komunikace s podřízeným v duševní krizi
Práce s chybou podřízeného
Kultura a klima organizace

KOMUNIKACE A KLIENTSKÉ VZTAHY

Postupy jednání s agresivním klientem
Sdělování nepříjemné zprávy klientovi
Jednání s nesympatickým klientem
Zvládání negativních emocí klienta
Komunikace s rodinou umírajícího klienta
Asertivita a vyjednávání

VZTAHY A EMOCE

Emoce vedoucího v řízení zaměstnanců
Řešení nespokojenosti a antipatií v týmu
Rozvoj emoční inteligence zaměstnanců
Práce s emocemi, stresem a trémou
Prevence syndromu vyhoření
Vztah a emoce ke klientovi v pomáhající profesi

Jak probíhají naše kurzy?

 • Vzájemně se inspirujeme a motivujeme.
 • Teorii prokládáme příklady z praxe.
 • Trénujeme nové dovednosti.
 • Sdílíme zkušenosti ze života.

Klienti o nás říkají...

SOFT SKILLS

„Oslovila jsem paní Žmolíkovou ohledně dlouhodobější spolupráce. Jednalo se o kurzy pro zdravotníky v oblasti soft skills. Velmi rychle připravila koncept, témata i náplň kurzů. Doporučila a zajistila personální obsazení. V průběhu spolupráce fungovala jako odborný garant a byla vždy připravena řešit jakékoliv požadavky. Velmi oceňuji její nasazení, ochotu, nápaditost, spolehlivost a příjemné vystupování.“

Mgr. Klára Dvořáková,

odborný garant kurzů Aesculap Akademie B Braun

KOMUNIKACE NEPŘÍJEMNÉ ZPRÁVY

„ Byla jsem spokojená. Pan lektor velmi přirozeně a efektivně reagoval na potřeby skupiny“

„Velmi oceňuji flexibilitu lektora, schopnost reagovat na příchozí podněty. Obávala jsem se předpřipraveného schématu školení, což nebylo. Za to děkuji.“

Účastníci kurzu,

zaměstnanci Spolu Olomouc

KOMUNIKACE NEPŘÍJEMNÉ ZPRÁVY

„Oceňuji, jak se lektor dokázal rychle a vcelku s přesností zorientovat v situaci, kterou ve službě momentálně řešíme.“

„Lektor reagoval na naše aktuální potřeby, zároveň nás do ničeho nenutil. Vyzařovala z něj profesionalita.“

Účastníci kurzu,

zaměstnanci Spolu Olomouc

Koučování

Proč má smysl věnovat čas a energii
posilování psychické a emoční odolnosti

 • Naučíte se lépe zvládat vlastní emoce.
 • Osvojíte si dovednost regulovat vnitřní stavy vzteku, strachu, úzkosti a nejistoty.
 • Ujasníte si své osobní kvality i limity, se kterými se naučíte pracovat ve svůj prospěch.
 • Upevníte svůj pocit vnitřní sebejistoty a sebehodnoty.
 • Naučíte se spokojeně fungovat v pracovních vztazích.
 • Posílíte své celkové psychofyzické zdraví.

Jaká témata s námi klienti řeší koučováním?

STRESS MANAGEMENT

Byla jsem vždy zvyklá pracovat na 110 procent a teď, když mám rodinu, přestávám svou práci zvládat. Jsem neustále ve stresu a dělám chyby. Potřebuji se naučit uvolňovat vnitřní napětí, vyladit své pracovní nasazení, přeorganizovat fungování rodiny a zvážit svoje životní priority. Rozhodnout se, co změním, a udělat to.

EMOCE A JÍDLO

Jakmile jsem ve stresu, přejídám se. Nedokážu to zastavit, potřebuju pomoc. Nevím, jak pracovat s myšlenkami na jídlo, jak odolat pokušení a nutkání se najíst. Ráda bych se cítila emočně odolnější a psychicky stabilnější.

EMOCE A SPORT

Při sportu mě ovlivňuje psychika. Jakmile si nevěřím, začnu být neklidný, nesoustředím se a můj výkon jde rapidně dolů. Často svůj neklid přenesu i na zbytek týmu, moje nervozita je na mně strašně vidět. Potřeboval bych mentální trénink, naučit se ovládat své nervy a emoce.

ANTIPATIE V TÝMU

Potřebuji se naučit vycházet s lidmi, kteří mi jsou nesympatičtí. V týmu mám takových lidí několik a nedaří se mi s nimi jednat v klidu. Vnímám, jak to pak ovlivňuje fungování celého týmu.

TRÉMA A NERVOZITA

Často vedu porady a bývám strašně nervózní. Není to na mně poznat, ale strašně mě to vyčerpává. Rád bych se té trémy zbavil a cítil se před lidmi víc v klidu.

SYNDROM VYHOŘENÍ

Žiju pod obrovským pracovním tlakem. Špatně spím, přestávám cítit emoce, jsem věčně podrážděný a v napětí. Bojím se, že psychicky vyhořím a ztratím vše, co jsem budoval.

Jak s námi probíhá koučování?

 • Koučování probíhá v individuálním kontaktu.
 • Povídáme si o vašich pracovních a osobních přáních.
 • Pojmenováváme vize a cíle vašeho života.
 • Pracujeme s emocemi, posilujeme nové návyky.
 • Inspirujeme se životními zkušenostmi.
 • Sledujeme směr vaší motivace.
 • Hledáme individuální řešení.
 • Podporujeme změny, které fungují.

Klienti o nás říkají...

KOUČOVÁNÍ WORK LIFE BALANCE

„Jako jednatelce a manažerce hotelového komplexu s dvěma restauracemi, bowlingem a konferenčními místnostmi mi práce vždy zabírala většinu volného času. Po narození syna bylo nutné kompletně překopat dosavadní pracovní systém, který už nemohl být v neomezeném režimu, na což jsem sama neměla kapacitu a vlastně ani zkušenosti. Na doporučení jsem tedy oslovila paní Žmolíkovou na koučování, která mne perfektně provedla procesem vyladění pracovního a rodinného života, tématy regenerace a stress managementu. Díky její odborné pomoci jsem poměrně záhy byla schopná najít potřebný balanc. Její práci mohu maximálně doporučit každému, kdo stojí před zásadní pracovní změnou anebo zvažuje jakoukoli podobu koučování.“

Eva Ballošová,

manažerka Dolce Villa Hotel

KOUČOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH DOVEDNOSTÍ

„Absolvovala jsem s paní Žmolíkovou koučování manažerských dovedností. Její přístup byl velice profesionální a lidský zároveň. Postupovaly jsme krok po kroku, poměrně prakticky. Byla to pro mě užitečná zkušenost.“

Daniela Sládková,

projekt manažerka Tichý Svět

SUPERVIZE

Supervize je efektivní metoda využívaná v organizacích sociální a zdravotní péče k profesnímu rozvoji celé organizace.

V čem supervize organizacím pomáhá?

 • Porozumět týmovým vztahům v zaměstnání.
 • Vnímat vlastní emoce vůči klientům.
 • Prohlubovat osobní sebepoznání, vnitřní uvědomění a sebereflexi.
 • Rozvíjet emoční inteligenci.
 • Budovat zralejší vztahy mezi kolegy i vůči klientům.
 • Hledat nová řešení týmové spolupráce a komunikace.
 • Otevřeně sdílet problémy v týmu i ve vztahu ke klientům, a tím předcházet rozvoji syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhající profesi.
 • Motivovat ke změně.

Jak s námi probíhá supervize?

 • Supervizor a zadavatel společně definují rozvojové potřeby organizace.
 • Supervizor a zadavatel společně vytvoří kontrakt o supervizní spolupráci.
  (volba typu supervize, počet hodin/rok, frekvence a místo setkávání apod.)
 • Týmová supervize probíhá ve skupině zaměstnanců jedné organizace a je primárně zaměřena na rozvoj vztahů v týmu.
 • Případová supervize probíhá ve skupině pracovníků, kteří mohou/nemusí pracovat v jedné organizaci a je primárně zaměřena na rozvoj jejich vztahů ke klientům.
 • Manažerská supervize využívá výhod individuální intenzivní práce zaměřené na řídící dovednosti vedoucího.

Klienti o nás říkají...

TÝMOVÁ A PŘÍPADOVÁ SUPERVIZE

"Na základě pozitivní zkušenosti s přístupem magistra Žmolíka ke vzdělávání sociálních pracovníků v komunikačních dovednostech, jsme se rozhodli pro navázání spolupráce i v oblasti supervize. S magistrou Žmolíkovou jsme nastavili koncept a dohodli veškeré podmínky tak, aby vyhovovali oběma stranám. Jednalo se o celodenní případovou a týmovou supervizi. Pracovnice sociální služby azylový dům byly velmi spokojené, rovněž tak sociální pracovnice domova pro seniory. Těšíme se na další spolupráci."

Bc. Jarmila Nováková,

ředitelka Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.

MANAŽERSKÁ A PŘÍPADOVÁ SUPERVIZE

„Pan Žmolík vedl supervizi naší organizace opakovaně a mohu jeho služby jen doporučit. Dává prostor, neradí, nepoučuje, umí vnímat naše emoční naladění a šikovně pojmenovává témata, která „visí“ ve vzduchu. Výrazně napomohl nahlas pojmenovat témata, která náš celý tým dlouho tížila. Teď pracujeme na změně komunikačních stereotypů naší organizace a cítím, že jsme na dobré cestě. Mám z toho radost. Vřele doporučuji.“

Bc. Nikola Šaršová, DiS.,

vedoucí sociální pracovnice Senioři Komárov, s. r. o.

Reference

TÝMOVÁ A PŘÍPADOVÁ SUPERVIZE

"Na základě pozitivní zkušenosti s přístupem magistra Žmolíka ke vzdělávání sociálních pracovníků v komunikačních dovednostech, jsme se rozhodli pro navázání spolupráce i v oblasti supervize. S magistrou Žmolíkovou jsme nastavili koncept a dohodli veškeré podmínky tak, aby vyhovovali oběma stranám. Jednalo se o celodenní případovou a týmovou supervizi. Pracovnice sociální služby azylový dům byly velmi spokojené, rovněž tak sociální pracovnice domova pro seniory. Těšíme se na další spolupráci."

Bc. Jarmila Nováková,

ředitelka Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.

MANAŽERSKÁ A PŘÍPADOVÁ SUPERVIZE

„Pan Žmolík vedl supervizi naší organizace opakovaně a mohu jeho služby jen doporučit. Dává prostor, neradí, nepoučuje, umí vnímat naše emoční naladění a šikovně pojmenovává témata, která „visí“ ve vzduchu. Výrazně napomohl nahlas pojmenovat témata, která náš celý tým dlouho tížila. Teď pracujeme na změně komunikačních stereotypů naší organizace a cítím, že jsme na dobré cestě. Mám z toho radost. Vřele doporučuji.“

Bc. Nikola Šaršová, DiS.,

vedoucí sociální pracovnice Senioři Komárov, s. r. o.

KURZ ŘÍDÍCÍCH DOVEDNOSTÍ

„Lektor kurzu řídících dovedností vedoucích pracovníků byl účastníky opakovaně velmi kladně hodnocený, proto jsme kurz v posledních letech už několikrát opakovaly. Lektor uměl zaujmout, téma vždy uchopil prakticky a hlavně srozumitelně. I komunikace s koordinátorkou kurzů paní Žmolíkovou byla vstřícná a rychlá. Vše dohodnuté vždy platilo.“

Mgr. Jana Rychlíková,

koordinátor projektu MAP II, MAS Rozkvět

PRÁCE S EMOCEMI

„V Centru komplexní péče Sámova, kde se věnujeme psychosomatické práci, jsme opakovaně realizovali kurz Práce s emocemi v pomáhající profesi. Kurz byl primárně určený pro fyzioterapeuty a zdravotníky a byl vedený velmi prakticky. Velmi se nám líbilo lidské a citlivé zpracování tak emočně náročného tématu, jakými jsou vztahy s našimi klienty. Děkujeme.“

Mgr. Jitka Holubcová,

ředitelka CKP Sámova

KURZ PRÁCE S PRACOVNÍMI VZTAHY A EMOCEMI

„Mnoho let pracuji s firmami v náročném období propouštění zaměstnanců. Spolupráce s Mgr. Žmolíkovou, která má profesní zkušenosti s lidmi v emoční krizi, se nám prokázala jako výborná. Skvěle umí pracovat s emočními stavy, rozumí principům pracovních vztahů ve firmě se všemi jejich psychologickými kontexty. Umí "psychologicky" připravit firmu na přechodně náročné období, emočně připravit manažery na propouštění svých podřízených. Kombinace s metodikou CHANGERINE, která zajišťuje kompletní proces outplacementu, se nám osvědčila už opakovaně. Vřele doporučuji.“

Mgr. Klára Lichá,

ředitelka CHANGERINE, s. r. o.

SOFT SKILLS

„Oslovila jsem paní Žmolíkovou ohledně dlouhodobější spolupráce. Jednalo se o kurzy pro zdravotníky v oblasti soft skills. Velmi rychle připravila koncept, témata i náplň kurzů. Doporučila a zajistila personální obsazení. V průběhu spolupráce fungovala jako odborný garant a byla vždy připravena řešit jakékoliv požadavky. Velmi oceňuji její nasazení, ochotu, nápaditost, spolehlivost a příjemné vystupování.“

Mgr. Klára Dvořáková,

odborný garant kurzů Aesculap Akademie B Braun

KOMUNIKACE NEPŘÍJEMNÉ ZPRÁVY

„Byla jsem spokojená. Pan lektor velmi přirozeně a efektivně reagoval na potřeby skupiny.“

„Oceňuji, jak se lektor dokázal rychle a vcelku s přesností zorientovat v situaci, kterou ve službě momentálně řešíme.“

„Lektor reagoval na naše aktuální potřeby, zároveň nás do ničeho nenutil. Vyzařovala z něj profesionalita.“

„Velmi oceňuji flexibilitu lektora, schopnost reagovat na příchozí podněty. Obávala jsem se předpřipraveného schématu školení, což nebylo. Za to děkuji.“

Účastníci kurzu,

zaměstnanci Spolu Olomouc

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

„Pan lektor byl milý a sympatický. Naši senioři byli mile překvapeni, jak kurz na téma Řešení konfliktů v rodině uchopil lektor prakticky, srozumitelně, ale hlavně citlivě. Nebylo to emočně lehké téma.

Ing. Hana Čepová,

projektová manažerka organizace Právě teď

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

„Magistra Žmolíková pro nás vytvořila a vedla kurz pro dívky ohrožené poruchou příjmu potravy. Pro jeho úspěch jsme kurz několikrát opakovali. Kvalitní příprava i realizace, radost spolupracovat.

PhDr. Jana Sladká Ševčíková,

ředitelka Centra Anabell

KURZ KOMUNIKACE

„Lektor zaujal od samého začátku. Prezentoval řadu ilustrativních případů z praxe a zároveň dovedl nenuceně vést diskusi. Přestože šlo o komplikované téma Komunikace škola-rodič-dítě, byl seminář veden velmi lehce a profesionálně. Vřele doporučuji.

Ing. Lenka Švecová,

organizátorka vzdělávacích seminářů pro veřejnost, jednatel společnosti Abrena Solution s. r. o.

KOUČOVÁNÍ WORK LIFE BALANCE

„Jako jednatelce a manažerce hotelového komplexu s dvěma restauracemi, bowlingem a konferenčními místnostmi, mi práce vždy zabírala většinu volného času. Po narození syna bylo nutné kompletně překopat dosavadní pracovní systém, který už nemohl být v neomezeném režimu, na což jsem sama neměla kapacitu a vlastně ani zkušenosti. Na doporučení jsem tedy oslovila paní Žmolíkovou na koučování, která mne perfektně provedla procesem vyladění pracovního a rodinného života, tématy regenerace a stress managementu. Díky její odborné pomoci jsem poměrně záhy byla schopná najít potřebný balanc. Její práci mohu maximálně doporučit každému, kdo stojí před zásadní pracovní změnou anebo zvažuje jakoukoli podobu koučování.

Eva Ballošová,

manažerka Dolce Villa Hotel

KOUČOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH DOVEDNOSTÍ

„Absolvovala jsem s paní Žmolíkovou koučování manažerských dovedností. Její přístup byl velice profesionální a lidský zároveň. Postupovaly jsme krok po kroku, poměrně prakticky. Byla to pro mě užitečná zkušenost.

Daniela Sládková,

projekt manažerka Tichý Svět

KURZ SUPERVIZE

„Pan supervizor u nás lektoroval kurz Využití supervize v péči o duševní zdraví. Kurz byl vedený prakticky. Supervizor nám popisoval zkušenosti z praxe, hodně jsme diskutovali a vzájemně sdíleli. Jeho přístup byl vřelý a inspirující. Určitě doporučuji.

Bc. Hana Rašková, Dis.,

vedoucí sociální služby Charita Klatovy

KURZ STRESS MANAGEMENTU

„Pozitivně hodnotím odborné znalosti lektorky. Paní Žmolíková mě inspirovala k jinému úhlu pohledu na věc.“

„Oceňuji profi a milý přístup paní lektorky, i její otevřenou komunikaci s účastníky.“

„Kurz mi přinesl celkové uklidnění, odcházím s lepší sebedůvěrou.“

„U lektorky mi vyhovoval její citlivý přístup. Příjemné vystupování, připravenost. Líbilo se mi zaměření na hledání osobních silných stránek a hranic vlastní kompetence, to mě moc zaujalo. Určitá témata bych jen potřebovala více probrat, spíše individuálně. Uvažuji o koučování.

Účastníci kurzu,

Coworkingové centrum Letnice

Živé vzdělávání
Praha 6, Hradčany

©2021 Živé vzdělávání. Design by: www.eldesign.nl. This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.